Wersja polska    English version
PTS - Polskie Towarzystwo Stomatologiczne PTS - Polskie Towarzystwo Stomatologiczne - Czasopismo Stomatologiczne  
  strona główna   |   o towarzystwie   |   rys historyczny   |   prenumerata   |   komunikaty   |   dla autorów   |   kontakt


Archiwum

Komitet redakcyjny

Regulamin publikacji prac


 

Publikacja Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego - PL ISSN 0011-4553

poprzedni    następny

Powrót

Tom LVII   Nr 2   luty 2004 r.

Andrzej Wojtowicz, Piotr Wieczorek, Andrea Montella, Pasquale Bandiera, Kazimierz Ostrowski
Ekspresja metaloproteaz (MMP1,2,3), transformującego czynnika wzrostu (TGFb) i białka morfogenetycznego kości (BMP6) w embriogenezie zatok szczękowych u ludzi

Streszczenie

W celu analizy wpływu wybranych cytokin i czynników wzrostowych na procesy powstawania zatok szczękowych i przebudowy kości szczęk płodów ludzkich wykonano serię reakcji immunohistochemicznych. Zastosowano reakcje immunohistochemiczne celem oceny ekspresji: systemu mataloproteinaz (MMPs) i ich inhibitorów (TIMP), białka morfogenetycznego kości 6 (BMP6) oraz transformującego czynnika wzrostu (TGF b).

Stwierdzono pozytywne reakcje dla MMPs 1,2 i 3 w nabłonku błony śluzowej rozwijających się zatok szczękowych we wszystkich badanych płodach. Stwierdzono także wprost proporcjonalną zależność intensywności reakcji od stopnia rozwoju embrionalnego płodu.

Potwierdzono, że wpływ nabłonka na formowanie się zatok szczękowych zależy od obecności MMPs, które regulują wzrost i przebudowę macierzy pozakomórkowej tkanek.

poprzedni    następny

Powrót


strona główna |  o towarzystwie |  rys historyczny |  prenumerata |  komunikaty |  kontakt 


 

Liczba wejść na strony serwisu: 2277397
(od 2006-01-21)